Test1

12 maart 2020

Test2
 

Persbericht Belgische Vereniging van Chiropractors

19 september 2014

PERSBERICHT

Chiropraxie kan gezondheidsbudget helpen verlichten

18 september 2014 - De Belgische Vereniging van Chiropractors sluit zich aan bij de bezorgdheid van de Christelijke Mutualiteiten omtrent de aanzienlijke toename van het aantal rugoperaties in België gedurende de voorbije 10 jaar. Dat lage rugpijn een steeds belangrijker maatschappelijk probleem wordt, daarover is men het in politieke, medische en maatschappeljke kringen ruimschoots eens. Over de meest effectieve en kostenefficiënte behandelingswijze bestaan in ons land echter nog heel wat misverstanden en vooroordelen. De Belgische Vereniging van Chiropractors roept beleidsmakers en zorgverstrekkers daarom op om over de Belgische grenzen heen te kijken en lessen te trekken uit een aantal reële praktijkervaringen in de ons omringende landen. Daaruit blijkt namelijk dat chiropraxie in vele gevallen de meest kostenefficiënte behandelingswijze is voor lage rugpijn.

 

Toenemende socio-economische druk

Chronische lage rugpijn is met ruim 1,5 miljoen patiënten de tweede meest voorkomende pijnklacht in België. De aandoening treft 88.000 beroepsactieven en geeft aanleiding tot een totaal van 5,7 miljoen ziektedagen op jaarbasis. De rechtstreekse medische kosten voor de behandeling van lage rugpijn liggen tussen 81 en 167 miljoen euro per jaar. Maar dat vertegenwoordigt amper 10 tot 30% van de totale kosten voor de patiënt en de maatschappij. De totale jaarlijkse kosten die terug te brengen zijn tot de aandoening ‘lage rugpijn’, bedragen in ons land naar schatting 270 miljoen tot 1,6 miljard euro (KCE-rapport vol. 48A: chronische lage rugpijn, 2006). Systematische behandeling van mechanische lage rugpijn door de chiropractor kan daarom een belangrijke kostenbesparende factor betekenen in een socio-economisch kader waar voortdurend naar kostenbesparingen gezocht wordt in de gezondheidssector. In een aantal landen heeft men dit reeds langer begrepen, zoals blijkt uit de resultaten van een aantal vooraanstaande wetenschappelijke studies en proefprojecten.

 

Best practice publicaties tonen aan dat chiropraxie een kostenefficiënte behandelingsvorm is

Het UK BEAM trial team (United Kingdom back pain exercise and manipulation) toonde al in 2004 aan dat manipulatie als therapievorm bij lage rugpijn effectiever is dan de conventionele benadering. Een vergelijkend onderzoek in de Verenigde Staten bij 700.000 verzekerde patiënten met een extra polis voor chiropraxie en 1.000.000 verzekerde patiënten zonder polis voor chiropraxie toont duidelijk dat de systematische terugbetaling van chiropraxie bijdraagt tot een vermindering van de totale kosten in de gezondheidszorg. Specifiek in die studie constateerde men over een periode van vier jaar een daling van 28% van de kosten voor de behandeling van rugpijn, 41% minder hospitalisaties, 32% minder rugoperaties en ten slotte een daling van 37% van de kosten van medische beeldvorming.

 

In september 2006 publiceerde de Europese Commissie het Cost B13-rapport, waarin wordt bevestigd dat manipulatie van de wervelzuil moet worden overwogen als behandelingsvorm, zowel bij acute als bij chronische lage rugpijn.

 

Het British Medical Journal (BMJ) gaf reeds in 2006 in zijn “Clinical Evidence” aan manipulatie van de wervelkolom de hoogste (beneficial) of tweede hoogste (likely to be beneficial) score als behandeling voor lumbale discushernia’s, acute en chronische lage rugpijn, nekpijn en schouderpijn. (www.clinicalevidence.com).

 

Het Mercer Report (een samenwerking van de prestigieuze Harvard University en economen van Mercer Health and Benefits) concludeerde in 2009 dat implementatie van chiropraxie in de gezondheidszorg effectief en kostenbesparend is voor de behandeling van lage rugpijn en nekpijn, al dan niet met gerefereerde hoofdpijn.

 

Na een vergelijkend proefproject van de Noorse overheid, waaraan 900 000 inwoners tussen 2001 en 2003 deelnamen, stelden de onderzoekers na bevraging bij chiropractors, artsen en patiënten en door analyse van cijfers van de nationale ziekteverzekering vast dat integratie van chiropraxie in de eerstelijnszorg tot een efficiënter gebruik van middelen en expertise in de gezondheidszorg aanleiding geeft. Zo bleek bijvoorbeeld dat in de 3 proefprovincies het ziekteverzuim (en de daaraan gekoppelde uitkeringen) tot 2% minder snel steeg dan in de 3 controleprovincies.

Chiropraxie op weg naar erkenning

Chiropraxie staat in België op het kruispunt van alternatieve en conventionele geneeskunde. In 1999 werd de wet-Colla goedgekeurd maar helaas niet tot uitvoering gebracht. De vorige regering heeft de procedure op weg naar erkenning van de niet-conventionele geneeswijzen op gang getrokken. Net voor de verkiezingen van mei 2014 verscheen reeds het eerste uitvoeringsbesluit van de wet-Colla en in de nieuwe legislatuur staat chiropraxie op de federale agenda. De chiropractor is de specialist in het niet-operatief behandelen van rug-en nekpijnen, al dan niet met hernia. De Belgische Vereniging van Chiropractors wil voor de politieke, academische, medische en maatschappelijke gezagsdragers in ons land dan ook een ernstige gesprekspartner zijn op weg naar optimalisatie en kosteneffectiviteit in de behandeling van lage rugpijn, in het belang van de patiënten en de hele gemeenschap.

 

Contact: Belgische Vereniging van Chiropractors
                Bart Vandendries, Woordvoerder

 Tel: +32 (0)9 221 76 58
 GSM: +32 (0)485 198 102
 www.chiropraxie.org

40% meer rugoperaties van 10 jaar tijd

18 september 2014


Het aantal rugoperaties in ons land is de voorbije tien jaar met 40 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Christelijke Mutualiteiten. Het ziekenfonds pleit voor een zorgvuldige aanpak door artsen en meer preventie tegen rugproblemen.

80 tot 85 procent van de bevolking heeft ooit last van lage rugpijn. Meestal gaat het om niet-specifieke rugpijn: die heeft geen duidelijke aanleiding zoals een val of een ontsteking. Drie op de vier mensen met lage rugpijn zijn er binnen de maand vanaf. Na drie maanden zijn zelfs negen op de tien mensen pijnvrij. Maar in sommige gevallen blijven de klachten aanhouden en is een intensieve behandeling nodig.

De meest recente wetenschappelijke inzichten wijzen uit dat een operatie geen betere resultaten oplevert dan een multidisciplinaire behandeling die ingrijpt op zowel fysiek als psychologisch vlak (bijvoorbeeld in een pijncentrum). Integendeel: een operatie is duurder en heeft mogelijk complicaties. Toch stijgt het aantal operaties nog elk jaar. In 2002 vonden er nog 19.248 plaats, in 2012 waren er dat al 26.898. Een stijging met 40 procent.

"Voorbehouden voor zorgvuldig geselecteerde gevallen"

Onderzoek wijst uit dat er nog altijd operaties gebeuren bij mensen bij wie het niet aangewezen is. Na de operatie blijft de pijn soms gewoon bestaan en is eventueel zelfs een nieuwe ingreep nodig. Voor CM geven deze cijfers dan ook aan dat artsen selectiever moeten zijn alvorens een operatie voor te stellen. Er zouden meer richtlijnen moeten zijn voor artsen, en de artsen zouden de bestaande aanbevelingen beter moeten toepassen.

Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt zelfs dat operaties beter worden vermeden en voorbehouden moeten zijn voor zorgvuldig geselecteerde gevallen, wanneer geen enkele andere behandeling nog helpt.

De CM vindt ook dat artsen meer vergoed zouden moeten worden voor kwaliteit en minder voor kwantiteit, namelijk het aantal prestaties dat ze uitvoeren.

Tot slot vraagt het ziekenfonds aandacht voor preventie. Daarbij is een rol weggelegd voor de werkgevers en de overheid. Maar mensen moeten ook zelf in beweging blijven en bij eventuele rugklachten rugversterkende oefeningen doen.

Voor wie graag een steuntje in de rug heeft, start KWB-falos in samenwerking met CM met de vierdelige cursus "Rug in beweging". Ook via een folder en haar website geeft CM informatie om aan een gezonde rug te werken.

Proefles Kids Dance

04 september 2014

Op woensdag 10 september en zaterdag 13 september telkens om 14u wordt er een proefles Kids Dance georganiseerd in Praktijk330. Doelgroep: kleuters van 3 t/m 5 jaar en kinderen van 6 t/m 7 jaar. Speels bewegen en dansen op leuke muziek! Voor meer info, gelieve contact op te nemen met Anja Nijns op tel. 0498 12 60 07 of per mail op anja.nijns@praktijk330.be

Nieuwe proefles Pilates

04 september 2014

Op vrijdag 5 september 2014 om 20u wordt een proefles Pilates georganiseerd in Praktijk330. Iedereen die graag eens kennismaakt met Pilates is welkom! Voor meer info, gelieve contact op te nemen met Anja Nijns op tel. 0498 12 60 07 of per mail op anja.nijns@praktijk330.be

Workshop burn-out

22 juli 2014

In samenwerking met Vormingsplus verzorgt Life&Work coach Kitty Messiaen een workshop ‘Burn-out, zorg dat het niet zover komt’. Volgende vragen zullen aan bod komen: wat is een burn-out? Wat zijn de signalen? Hoe kan je een burn-out voorkomen? Tijdens de twee sessies krijg je antwoorden vanuit de theorie aangereikt en zal je tegelijk via enkele oefeningen bijleren over burn-out en over jezelf. De workshop werd telkens positief onthaald door deelnemers van afgelopen edities in Leuven en Hasselt.

  • GC den egger – Scherpenheuvel op woensdag 8/10/2014 en 15/10/2014 van 19u tot 22u
  • Pachthof Stroykens – Duisburg op dinsdag 20/01/2015 en 27/01/2015 van 19u30 tot 22u30

 

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met Kitty Messiaen op tel.  0483 03 93 30 of per mail op kitty.messiaen@praktijk330.be